AKTIVNÍ ÚČAST - ABSTRAKTA

Přihlášky k aktivní účasti společně s abstraktem budou přijímány elektronicky (emailem) věděckým sekretariátem konference:

Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč
Klinika ESET
Vejvanovského 1610
149 00  Praha 4
Tel/fax.: +420 272 940 880
E-mail: eset.pec@volny.cz

 

Rozsah abstrakta je max. 15 řádek

 

Témata příspěvků: 

1. Účinná propojení psychiatrické ambulantní péče, psychiatrických lůžkových oddělení a center duševního zdraví v připravované reformě péče o lidi s duševním onemocněním
2. Různé pohledy na péči o duševní zdraví
3. Efektivní procesy v rehabilitaci a case managementu
4. Psychoterapie a rehabilitace
5. Péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji
6. Varia

Příspěvky mohou být prezentovány ve formě přenášky, posteru nebo prezentace v rámi panelu. Prezentaci delší než 15 minut včetně diskuze či pořádání workshopu je nutno předem dohodnout s Vědeckým sekretariátem konference.

Preferovanou formu prezentace prosím zatrhněte na formuláři, který naleznete v odkazu níže.

Termín pro zaslání abstrakt/ uzávěrka: 30. září 2016

formulář abstrakt 2016 _0.doc