Konference sociální psychiatrie 2014

Místo konání konference:
Hotel Dvořák
Hradební 3037, Tábor
www.dvoraktabor.cz


Registraci vyřizuje Organizační sekretariát konference AMEPRA / Sociální psychiatrie 2016.


REGISTRACE JE MOŽNÁ:

Poštou – stáhněte si a vyplňte přiložený RTF formulář a zašlete ho poštou na adresu Amepra, Španělská 10, 120 00, Praha 2
Faxem - stáhněte si a vyplňte přiložený RTF formulář a zašlete na faxové číslo: 221 180 268
Elektronicky - zde pokračujte na ON-LINE REGISTRACE


Potvrzení registrace a ubytování Vám bude zasláno po ověření zaplacení poplatků a to do několika dnů e-mailem nebo faxem.Vyřízení vaší registrace a ubytování urychlíte tím, že spolu s přihláškou zašlete kopii bankovního převodu. Daňový doklad Vám bude na požádání po uhrazení celkové částky zaslán e-mailem ve formě PDF. Certifikát o účasti obdržíte na registrační přepážce konference.


PRO HROMADNÉ REGISTRACE NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA kovarnova@amepra.cz NEBO VOLEJTE 221 180 265.

 

KONFERENČNÍ POPLATKY:

Registrační poplatky   

Termín (dle registrace) Účastník Uživatel či RP Doprovod
do 20. 10. 2016 1 350 Kč 600 Kč 350 Kč
od 21. 10. 2016 1900 Kč 800 Kč 450 Kč

 

Registrační poplatek zahrnuje:
- DPH dle platné legislativy
- vstup na odborný program
- vstup na doprovodnou výstavu
- občerstvení v době kávových přestávek
- konfereční materiály
- certifikát o účasti

Kapacita snížených registračních poplatků (reg. poplatek - uživatelé či RP) je omezená a podléhá schválení organizačního výboru.

Vstupenka na společenský večer 25.11. 2016: 450 Kč.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek i ubytování je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem či poštovní poukázkou.

Bankovní spojení
Banka: ČSOB, Anglická 20, Praha 2
Číslo účtu:  219332819/0300
Název účtu: AMEPRA
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 8800
Detaily platby: Vaše jméno/FIRMA/14002 (důležité pro přiřazení platby!)
   
Poštovní poukázkou A

Adresa majitele účtu: AMEPRA, Španělská 10, 120 00, Praha 2
Číslo účtu: 219332819/0300
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 8800
Detaily platby: Vaše jméno/FIRMA/14002


ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY

Registrace je závazná. Registrační poplatek bude vrácen s 60% snížením na pokrytí administrativních nákladů a předběžných objednávek, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do 15. 11. 2016. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku, resp. účastník je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši.

Počet účastníků konference je omezený, organizátor si vyhrazuje právo po naplnění kapacity odmítnout přihlášku.


SPOLEČENSKÝ VEČER

Účast na společenském večeru je podmíněna rezervací. Vzhledem k tomu, že společenský večer zahrnuje i večeři, rádi bychom Vás upozornili, že rezervace lze provádět do 14.11.2016, a je plně závazná. 

Platba společenského večera bude prováděna předem na účet, nebo hotově na místě na základě rezervace.

 

UBYTOVÁNÍ - DŮLEŽITÉ!!!

Ubytování si každý hradí individuálně a je potřeba se registrovat přes email recepce@dvoraktabor.cz a zmínit heslo konference -  KSP2016. Učastníci konference mají slevu na ubytování.