Vážení návštěvníci,

Výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP vás srdečně zve na třicátou čtvrtou konferenci sociální psychiatrie, která se koná  24. - 26. listopadu 2016 v Hotelu Dvořák v Táboře.


Zastřešující téma konference nese název „Společně na cestě změn“. Připravuje se reforma psychiatrické péče, avšak málo prostoru pro diskusi bylo doposud věnováno potřebné spolupráci a propojení jednotlivých článků služeb. Konference se proto bude zabývat jako svým dílčím tématem účinným propojením psychiatrické ambulantní péče, psychiatrických lůžkových oddělení a center duševního zdraví v připravované reformě péče od duševně nemocné. S tím souvisí i další téma konference zapojení různých profesí do reformy. Dalším z opomíjených propojení, kterým se hodláme na konferenci věnovat, je oblast psychoterapie a oblast rehabilitace u závažně duševně nemocných.

Konference sociální psychiatrie tradičně přinášejí novinky v rehabilitačních postupech u lidí s duševním onemocněním. Nebude proto chybět ani v tomto ročníku konference dílčí téma efektivních procesů v rehabilitaci a case managementu.


Konference sociální psychiatrie již řadu let střídají místa svého konání proto, aby bylo možno podpořit region v místě konání konference v péči o duševně nemocné. Místem konání konference je město Tábor, a proto podporovaným regionem, kterému bude také věnována samostatná paralelní sekce, bude Jihočeský kraj.


Hlavním zahraničním hostem konference bude profesor Nick Bouras z Velké Británie s tématem zkušeností deinstitucionalizace ve Velké Británii.


Konference bude stejně jako v minulých letech probíhat formou plenárních přednášek, tematických panelů, workshopů a posterů.

 

Těšíme se na setkání v listopadu 2016 v Táboře.


Za výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.

Předseda