KSP 2016 v Táboře pořádá

Sekce sociální psychiatrie společnosti ČLS JEP ve spolupráci s
Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví z. s. 
Asociací komunitních služeb 
o. s. Kolumbus
a spolkem FOKUS Tábor

 

Organizační výbor a programový výbor
Prim. MUDr. Ondřej Pěč
Prim. MUDr. Juraj Rektor
Mgr. Barbora Wenigová
Mgr. Pavla Šelepová
MUDr. Petr Hejzlar
Prim. MUDr. Přemysl Suchomel
MUDr. Zuzana Foitová
PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.
PhDr. Václava Probstová, CSc.
Mgr. Michal Balabán

 

Vědecký sekretariát konference
Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč
Klinika ESET
Vejvanovského 1610
149 00  Praha 4
Tel: +420 272 941 933
E-mail: eset.pec@volny.cz

 

Akreditace

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Certifikát s příslušnými kreditními body obdrží lékaři, kliničtí psychologové a zdravotní sestry.“

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

 

Organizační sekretariát konference
AMEPRA, s.r.o.
Mgr. Eva Kovárnová
Španělská 10
120 00  Praha 2
Tel: +420 777757863
E-mail: kovarnova@amepra.cz