PROGRAM XXXIV. Konference sociální psychiatrie

Pro zobrazení programu klikněte ZDE.

 

Čtvrtek 24.11.2016 

 

14.00 – 18.00  Registrace (Hotel Dvořák)

18.00 – 19.30 Zahájení konference (Spolkový dům Střelnice v Táboře)  Předsedá Pěč O. Anders M. -předseda PS ČLS JEP Bastlová O. – 1.místostarostka města Tábor 

Úvodní přednášky

Předsedá Foitová Z. 

Pěč O. (sekce soc.psychiatrie), P.Říčan (CRPDZ), A.Lang (AKS), J.Jaroš (Kolumbus): Účinná propojení uvnitř péče o duševní zdraví z pohledu spolupořádajících organizací 

Mácha J.: Táborsko a duševní zdraví

19.30 – 20.00 Slavnostní přípitek ve foyer Spolkového domu

20.00 – 20.30 Kateřina Syrná s jazz/latinovým kytarovým vystoupením 

21.00 – 22.00 Film „Paralelní životy“ (Art Movement/ Fokus ČR)

 

Pátek 25.11.2016

9.00 – 10.00  Zahraniční přednáška (Hotel Dvořák sál A+B+C)

Předsedá Pěč O. Bouras N.: Od azylu ke komunitní péči: reflexe a perspektivy [From Asylum to Community: Reflections and Perspectives], přednáška v angličtině s českým konsekutivním překladem    

10.00 – 10.30  Přestávka

10.30 – 12.00

Tematické sekce  

Účinná propojení v reformě I. /sál A/  Předsedá Rektor J. 

 1. Novotná B.,  Škvorová L.: CDZ pro Prahu 8 – setkání dvou světů 
 2. Hejl L., Talandová H.: Vznik komunitního týmu 
 3. Pfeiffer J., Flaksová M.: Zpráva o cestě Komunitního týmu Podskalí 
 4. Šimková R. a kol.: Propojování a koordinace podpůrné péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice 
 5. Kubáňková J.: Společné porady nad pacienty nebo klienty? – pacienti z pohledu psychiatrie vs. klienti sociální služby

 

Různé pohledy na péči o duševní zdraví I. /sál B/  Předsedá Dragomirecká E. 

 1. Dragomirecká E.: Postoje k osobám s duševním onemocněním u studentů pomáhajících profesí 
 2. Hromádková K.: Příznivé a nepříznivé faktory v začleňování peer konzultanta do pracovního týmu
 3. Zdražilová P.: Možnosti sociální práce v psychiatrických nemocnicích 
 4. Hrdličková B., Hronková J.: Blázníš? Prevence duševních nemocí? 
 5. Jaroš J.: Jsou alternativy péče o duševní zdraví? Pohledem občanů se zkušeností.

 

Diskusní fórum s N. Bourasem /sál C/ Moderuje Pěč O.

 

Workshop /sál D/ 

Kořínková D., Johnová M.: Podpora při rozhodování a právním jednání – současný stav poznání a dilemata

 

12.00 – 13.30  Přestávka na oběd 

 

10.30 – 13.30  Prohlídka FOKUS Tábor pro zájemce    (občerstvení možno zakoupit na místě)

 

13.30 – 15.00 Plenární přednášky /sál A+B+C/ Předsedá Dragomirecká E. 

Šabatová A.: Temná místa psychiatrické ústavní péče 

Hollý M., Viereckl, M.: Aktuality k reformě psychiatrické péče 

Pfeiffer J.: Novinky v mezinárodním kontextu k reformě péče o duševní zdraví

 

15.00 – 15.30  Přestávka

 

15.30 – 17.00  Plenární přednášky /sál A+B+C/ Předsedá Hejzlar P. 

 1. Kašpárek T.: Komunitní a akutní lůžková péče – zkušenosti s propojováním zdravotních a sociálních služeb na PK Brno 
 2. Rektor J.: Funkční propojení v péči o duševně nemocné z hlediska ambulance 
 3. Pastucha M.: Funkční propojení mezi segmenty péče o duševně nemocné z hlediska CDZ. CDZ a jeho místo v síti služeb pro psychicky nemocné?

17.00 – 17.30  Přestávka

17.30 – 19.00 Tematické sekce  

Účinná propojení v reformě II. /sál A/ Předsedá Hejzlar P.

1. Duchoňová V., Květoňová K.: Spolupráce Fokusu Praha s Městskou částí Prahy 7 2, Nesvadbová, L. a kol.: Konsiliární psychiatrická služba ve FNKV a její návaznost na ostatní služby po propuštění hospitalizovaného nemocného

3. Plochová B., Wůdyová J.: Terénní tým Sdružení Práh a vytváření zdravotně sociální sítě v Brně – praxe a výsledky

4. Skála O.: Zkušenost s vytvářením lokálních sítí

5. Švejdová Jandová M.: Případová konference na psychiatrické klinice

6. Kozáková Z., Skalská L., Černá I.: Mohou spolu zdravotní a sociální služby najít společnou řeč v péči o duševně nemocné?

 

Efektivní procesy v reformě a case managementu /sál B/ předsedá Foitová Z.

1. Dorničák J., Sedláčková L.: Účinné faktory v systému péče o duševně nemocné v Zahradě 2000

2. Stuchlík J. a kol.: Zapojení osob s duševním onemocněním na volný trh práce pomocí modelu IPS (individual placement support)

3. Liška A.: Kognitivní rehabilitace v Centru trénování paměti

4. Fojtíček M.: Proč je v psychiatrii třeba více welcomingu (a co to vůbec je)?

5. Zajíčková A., Samokhvalova O., Černá I.: R-ITAREPS 

 

Psychoterapie a rehabilitace /sál C/ Předsedá Suchomel P.

1. Turková L.: Využití přístupu zaměřeného na řešení ve skupinové psychoterapii dlouhodobě duševně nemocných v kontextu sociálních služeb

2. Hrubcová A., Pěč O.: Psychoterapeutický denní stacionář pro lidi se schizofrenními potížemi: dynamika, prediktory změny a provázání s komunitním týmem

3. Hodina M.: Dva kazuistické zlomky k ilustraci potřeby využití psychoterapeutických technik v psychosociální rehabilitaci

4. Šupa J.: Rodinná setkání v sociální práci s lidmi s duševním onemocněním

 

Diskusní fórum /sál D/ Moderuje Rektor J.

1. Hollý M., Rektor J., Pfeiffer J., Lidinská D., Viereckl M.: Reforma psychiatrie prakticky a konkrétně

Workshop /salonek č.  322/

1. Šimková R.: Jak efektivně tvořit plán péče a podpory klienta již v době hospitalizace

 

20.00 – 22.00   Společenský večer s rautem /Hotel Dvořák/

Módní přehlídka (Fokus ČB) Cirkus Paciento (Ledovec) Kapela Kajbar

 

Sobota 26.11.2016

 

9.00 – 10.30  Plenární přednášky /sál A+B+C/    Předsedá Rektor J., Suchomel P.    

 Tuček J.: Koncepce péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji

 Říčan P., Zajíčková A., Holá B.:  Reflexe rozvoje role peer konzultanta v péči o duševně nemocné

 Foitová Z.: Zotavení z úhlu pohledu různých profesí

 

10.30 – 11.00  Přestávka

 

11.00 – 12.30   Tematické sekce   Péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji /sál A/ Předsedá Mácha J.

 Macák L.: "Psychiatrické oddělení Tábor -  25 let na cestě"

 Kuviková Z., Benešová V., Mácha J.: Komunitní péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji

 Diskuse ke konceptu reformy péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji  

 

Různé pohledy na péči o duševní zdraví II. /sál B/ Předsedá Dragomirecká E.

 Bélová R., Dobšová R.: Rozumíme si? – Podpora sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a multidisciplinární spolupráce

 Homolová I. I.: Neformální péče v psychiatrii pohledem uživatelů

 Láska J., Skalská L., Černá I.: Vlastní iniciativa klientů při boření mýtů o duševním onemocnění

 Winkler P.: Penroseova hypotéza přezkoumána: deinstitucionalizace, kriminalita a bezdomovectví

 Lacina C.:  Je čas na změnu v pohledu na diagnózu schizofrenie?

 

Diskusní fórum Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním /sál D/ Moderují Jaroš J., Poljaková J., Novák P., Pěč O.

 

Seminář /sál C/

 Foitová Z. a kol.: Stopstigma: destigmatizace v praxi

MUDr. Jan Stuchlík: Stopstigma: Evaluace internetové poradny

 

 

12.30 – 13.00 Zakončení konference /sál A/ Předsedají Dragomirecká E., Foitová Z., Hejzlar P., Mácha J., Pěč O., Rektor J., Suchomel P.